Aktuality
Výbor - PAS
Rozhodčí - PAS
Závody - hala
Závody - dráha
Závody - kros, silnice
Výsledky
Oddíly - PAS
SCM
Kontakt
 
stahuj v PDF ...Termínovka zima 2009-2010
 

Závody - halové sezóna

Informace ohledně halové sezóny 2009-2010 nalezneze v plném znění právě zde : (základní ustanovení, Přebory Prahy, veřejné závody atd.).

Veřejné závody PAS v hale v zimním období 2009/2010


MIKULÁŠSKÁ HALA

Sobota 5.prosince, začátek v 11,00 hod.
Disciplíny: žáci – 60m, 300m, 800m, 1500m (+dorci), 60m př.,(žáci st.+ml.), dálka (žáci st.),
koule (žáci st.)
žákyně – 60m, 300, 800m, 1500m (+dorky), 60m př. (žky st.+ml.), dálka (žky st.),
výška (žky st.), koule (žky st.)
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
11,00   60m př.           žky ml.           Dálka žky st.               Koule žci st.
11,15   60m př. žci ml.           
11,40   60m př. žky st.
12,00   60m př. žci st.
12,00   60m žákyně
12,50   60m žáci                     dálka žci st.                 Koule žky st.
13,40   800m žákyně              výška žky st.(125cm) 
14,00   800m žáci
14,20   300m žákyně
15,00   300m žáci
15,30   1500m žákyně, dorostenky
15,50   1500m žáci, dorostenci

VZ PAS pátek 15.1. Strahov
ČP může být upraven vzhledem k počtu přihlášených závodníků!
15:30 tyč Ž
16:00 2000m M+Ž tyč M výška Ž
16:30 600m Ž
16:50 600m M
17:15 300m Ž
17:45 300m M koule M
18:00 dálka Ž
18:30 150m Ž
19:15 150m M

VÍCEBOJAŘSKÝ MÍTINK  M+Ž+J+D
Sobota 16.ledna, začátek v 10,00 hod. + 60m M+Ž
Neděle 17.ledna, začátek v 10,00 hod. + 800m M+Ž

VEŘEJNÉ ZÁVODY  M+Ž+J+D
Úterý 19.ledna 2010, začátek v 15,45 hod.
Disciplíny: Muži – 60m, 300m, 3000m, 60m př., koule
Ženy – 60m, 300m, 3000m, 60m př., dálka, koule
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
15,45   60m př. M                   1. Dálka Ž, jky, dky    koule Ž, jky, dky
16,00   60m př. jři
16,10   60m př. dci
16,30   60m př. Ž, jky
16,45   60m př. dky
17,00   60m Ž, jky, dky                      2. Dálka Ž, jky, dky    koule M, jři, dci
17,40   60m M, jři, dci
18,40   3000m Ž, jky, dky
19,00   3000m M, jři, dci
19,20   300m Ž, jky, dky
20,00   300m M, jři,dci

VEŘEJNÉ ZÁVODY ŽACTVA
Středa 20.ledna 2010, začátek v 16,00 hod.
Disciplíny: žáci – 60m, 150m, 800m, 60m př. (žáci st.+ml.), dálka (žáci st.), výška (žáci st.),
koule (žáci st.)
žákyně – 60m, 150m, 800m, 60m př. (žky st.+ ml.), dálka (žky st.), koule (žky st.)
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
16,00   60m př. žky ml.                      Dálka žci st.                Koule žky st.
16,15   60m př. žci ml.
16,30   60m př. žky st.
16,45   60m př. žci st.
17,00   60m žákyně
17,40   60m žáci                     dálka žky st.                Koule žci st.
18,20   150m žákyně              výška žci st. (140cm)             
18,50   150m žáci
19,20   800m žákyně
19,35   800m žáci

VZ PAS pátek 22.1. Strahov
ČP může být upraven vzhledem k počtu přihlášených závodníků!
15:00 dálka M
15:30 tyč Ž
16:00 1000m M+Ž výška M
16:30 500m Ž trojskok 9m
16:50 500m M
17:15 300m Ž
17:45 300m M tyč M trojskok 11m koule Ž
18:00
18:30 150m Ž
18:45
19:00 trojskok 13m
19:15 150m M

VEŘEJNÉ ZÁVODY  M+Ž+J+D
Úterý 26.ledna 2010, začátek v 15,45 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: Muži – 60m, 300m, 1000m, 60m př., dálka, výška, koule
Ženy – 60m, 300m, 1000m, 60m př., dálka, koule
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
15,45   60m př. dky                1. Dálka M, jři, dci      koule M, jři, dci
16,00   60m př. Ž, jky
16,15   60m př. dci
16,30   60m př. jři
16,45   60m př. M
17,00   60m př. Ž, jky,dky      2. Dálka M, jři, dci      koule Ž, jky, dky
17,40   60m M, jři, dci
18,15                                      dálka Ž, jky, dky
18,40   300m Ž, jky, dky        výška M, jři, dci (165cm)
19,20   300m M, jři, dci
20,10   1000m Ž, jky,dky
20,25   1000m M, jři, dci

VZ PAS žactva 28.1. Strahov
ČP může být upraven vzhledem k počtu přihlášených závodníků!
16:00 tyč žky výška žci koule žky
16:30 800m žky
16:50 800m žci
17:15 300m žky
17:45 300m žci tyč žci koule žci
18:00 dálka žky
18:30 150m žky
18:45
19:15 150m žci


Přebor Prahy pro kategorie mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadatel : z pověření PAS pořádá PSK Olymp Praha
Datum : sobota 30.1. a neděle 31.1.2010
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Startují : atleti a atletky ročníku 1994 a starší – ve svých věkových kategoriích
Přihlášky a prezentace : na www.atletika.cz od 26.1.-28.1.2010 do 24 hodin.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději před zahájením závodů !
Vedoucí činovníci : ředitel závodů – Ladislav Kárský
hlavní rozhodčí –bude určen dodatečně
techničtí delegáti - Milan Urban, Čeněk Klavrza
Rozsah disciplin pro všechny kategorie: 60, 200, 400, 800, 1500 m, 60 m překážek, výška, dálka, trojskok, tyč, koule - mužské složky a ženy navíc:  3000 m.
Prezentace je v bězích u startéra,v soutěžích v poli u zapisovatele vždy 10 minut před zahájením soutěže.
Pokud se pro malý počet přihlášených nebudou konat rozběhy,uskuteční se finále v čase rozběhů.V bězích na 200m se soutěží pouze v pěti drahách(nebude použita první dráha).Do běhů budou závodníci zařazeni podle výkonnosti,dráhy se budou losovat.
Finále A i B se uskuteční v bězích na 60m a 60m př.,pokud v rozbězích startovalo nejméně 18 závodníků.Štafety na 4 x 200m jsou přeborem kategorií mužů a žen a poběží se v drahách 2,4 a 6.Není vypsán závod juniorek a dorostenek na 3000m.
 
Časový pořad:
Sobota 30.1.2010

10,00   60m př. dky R                                   tyč Ž,jky(260),dky(230)
10,15   60m př. jky  R
10,25   60m př. Ž    R
10,40   60m př  dci  R
10,55   60m př  jři   R
11,10   60m př  M    R                                    dálka Ž F
11,25   60m př. dky  F
11,35   60m př. jky   F
11,40   60m př. Ž     F
11,50   60m př. dci   F
11,55   60m př. jři    F
12,00   60m př. M    F
12,10   60m      dky  R                                   dálka M F
12,25   60m      jky   R
12,30   1. Vyhlášení vítězů (60m př.,tyč Ž,jky,dky,dálka Ž)
12,40   60m      dci   R                                             tyč jři (300),dci (260)
12,55   60m      jři    R
13,10   60m      Ž     R
13,20   60m      M    R
13,40   60m      dky  F A,B
13,45   60m      jky   F A,B                             dálka dky F
13,55   60m      dci   F A,B
14,05   60m      jři    F A,B
14,15   60m      Ž     F A,B
14,25   60m      M     F A,B
14,40   2. Vyhlášení vítězů (60m M,Ž,dky,jky,jři,dci,dálka M,dky)
14,50   400m   dky   F                                   tyč M F       výška Ž(150)jky a dky(135) F
15,00   400m   jky    F                                   dálka dci F
15,10   400m   dci    F
15,20   400m   jři     F
15,30   400m   Ž      F
15,40   400m   M     F
15,55   1500m  Ž,jky,dky
16,00   3. Vyhlášení vítězů (400m M,Ž,jky,jři,dky,dci,tyč dci,jři,dálka dci)
16,15   1500m  dci
16,25   1500m  jři
16,35   1500m  M
16,50    4. Vyhlášení vítězů (1500m M,Ž,jky,jři,dky,dci,tyč M,výška Ž.jky,dky)

Neděle 31.1.2010

10,30                                                          dálka jři F                        koule dky F
11,00   3000m Ž,jky,dky                                 výška jři/165),dci( 155) F
11,20   3000m M,jři,dci                                   koule Ž,jky F
11,45   1. Vyhlášení vítězů (3000m M,Ž,jky,jři,dky,dci,dálka jři,koule Ž)
12,00   200m   dky F                   trojskok Ž,jky,dky (souběžně dvě rozběžiště 11,9 m)
12,15   200m   jky  F
12,30   200m   Ž    F                   koule dci F
12,40   200m   dci  F
13,00   200m   jři   F                   trojskok   jři,dci F                                výška M F
13,15   200m   M   F
13,30   2. Vyhlášení vítězů (200m M,Ž,jky,jři,jky,dci,trojskok Ž,jky,dky,výška jři,dci,koule Ž,Jky,dci)
13,30                                        koule jři F
13,40   800m   dky F
13,50   800m   jky  F
13,55   800m   Ž    F
14,05   800m   dci  F                   trojskok M F
14,15   800m   jři   F
14,25   800m   M   F                      koule  M F
14,40   3. Vyhlášení vítězů (800m M,Ž,jky,jři,dky,dci,trojskok jři,dci,koule jři)
14,50   4 x 200m  Ž F
15,00   4 x 200m  M F
15,20   4. Vyhlášení vítězů ( 4 X 200m M,Ž,Výška M,Koule M,trojskok M)

VEŘEJNÉ ZÁVODY  M+Ž+J+D

Úterý 9.února 2010, začátek v 16,15 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: Muži – 60m, 200m, 1500m, dálka, koule
Ženy – 60m, 200m, 1500m, dálka, výška, koule
Startovné PAS 50,-Kč /start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
16,15   60m Ž, jky, dky                      dálka Ž, jky, dky         koule M, jři, dci
16,55   60m M, jři, dci
17,30                                      1. Dálka M, jři, dci      koule Ž, jky, dky
18,00   200m Ž, jky, dky        výška Ž, jky, dky (135cm)
18,40   200m M, jři, dci
18,45                                      2. Dálka M, jři, dci
19,30   1500m Ž, jky, dky
19,45   1500m M, jři, dci

GRAND PRIX OLYMP – mezinárodní mítink
Neděle 7.února, začátek v 11,00 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: Muži – 60m, 400m, 800m, 1500m nebo 3000m, 60m př., dálka, koule
Ženy – 60m, 400m, 800m, 60m př., dálka, tyč, koule

VEŘEJNÉ ZÁVODY ŽACTVA
Středa 10.února 2010, začátek 16,00 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: žáci – 60m, 300m, 800m, 60m př.(žci st.), dálka (žci st.), výška (žci st.), koule (žci st.)
Žákyně – 60m, 300m, 800m, 60m př. (žky st.), dálka (žky st.), koule (žky st.)
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
16,00   60m př. žky st.                        Dálka žci st.                Koule žky st.
16,20   60m př. žci st.
16,40   60m žákyně
17,10   60m žáci                     dálka žky st.                Koule žci st.
18,00   300m žákyně              výška žci st.(140cm)
18,45   300m žáci
19,25   800m žákyně
19,35   800m žáci

VEŘEJNÉ ZÁVODY  M+Ž+J+D
Úterý 16.února 2010, začátek v 15,45 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: Muži – 60m, 400m, 800m, 60m př., výška, trojskok, koule
Ženy – 60m, 400m, 800m, 60m př., trojskok, koule
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
15,45   60m př. dky                trojskok Ž, jky, dky (9m)        koule Ž, jky, dky
16,00   60m př. Ž, jky
16,15   60m př. dci
16,30   60m př. jři
16,45   60m př. M                   trojskok M, jři, dci (Ž) (11m)                         
17,00   60m Ž, jky, dky                                                                     koule M, jři, dci
17,45   60m M, jři, dci                        trojskok M, jři (13m)
18,45   400m Ž, jky, dky        výška M, jři, dci (180cm)
19,25   400m M, jři, dci
20,20   800m Ž, jky, dky
20,30   800m M, jři, dci


Přebor Prahy staršího žactva

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadatel: z pověření PAS pořádá AC Praha 1890 a
Datum : středa a čtvrtek 24.-25.2. 2010
Místo : Strahov - přetlaková hala
Přihlášky : se přijímají od 19.2.-22.2.2010  do 24 hodin na www.atletika.cz - není povolen start ml. žactva.
Z každého klubu, který obsadil v soutěži družstev starších žáků, resp.žákyň 1.-6.místo
lze přihlásit ke každé soutěži v poli max. 3 žáky či žákyně. Z klubů, jejichž družstva skončila na 7.-12.místě max. 2 a ostatní kluby mohou přihlásit po jednom (jedné). V běžeckých soutěžích není počet přihlašovaných omezen. Startovné musí být uhrazeno nejpozději před zahájením závodů.
Vedoucí činovníci :
ředitel závodů – František Zouhar
hlavní rozhodčí - bude určen dodatečně  
techničtí delegáti – Milan Gála ml.

Časový pořad:

Středa 24.2.
16,00                                                 tyč žákyně (190)
16,30  60 m            žákyně-R
16,45 60 m            žáci-R                    koule žáci
17,00 60 m př.       žákyně-R
17,15  60 m př.       žáci-R
17,30                                                 tyč žáci (190)
17,30  60 m            žákyně-FAB
17,40  60 m            žáci-FAB
17,55  60 m př.       žákyně-FAB
18,05  60 m př.       žáci-FAB                 koule žákyně
18,10  3000 m         žáci
18,30  150 m          žákyně-R
19,10  150 m          žáci-R

Čtvrtek 25.2.
16,00                                                 výška žáci (135)
16,10  150 m          žákyně-FABC
16,25  150 m          žáci-FABC               dálka  žákyně
16,45  800 m          žákyně        
17,00  800 m          žáci
17,25  300 m          žákyně                            výška žákyně (125)
17,50  300 m          žáci                       dálka žáci
18,10  1500 m         žákyně
18,20  1500 m         žáci
18,30  3x300 m       žákyně-FAB
18,45  3x300 m       žáci-FAB


VEŘEJNÉ ZÁVODY ŽACTVA  +  5000m M+Ž+J+D
Pondělí 1.března 2010, začátek v 16,00 hod.
Místo : Hala Otakara Jandery - Stromovka
Disciplíny: žáci – 60m, 150m, 800m, koule (žci st.), + 5000m M+J+D
žákyně – 60m, 150m, 800m, dálka (žky ml.), výška (žky st.), + 5000m Ž+J+D
Startovné PAS 50,-Kč/start
Startovné ostatní 70,-Kč/start
16,00   60m žákyně                                                               koule žci st.
17,10   60m žáci                     dálka žky ml.
18,10   150m žákyně              výška žky st. (125cm)
18,45   150m žáci
19,25   800m žákyně
19,35   800m žáci
20,00   5000m  M+Ž+J+D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
               
ROZPIS 1., 2. a 7. veřejných halových závodů žactva na Julisce 2010

Pořadatel: Z pověření PAS technicky zajišťují atletické oddíly TJ Dukla Praha,
SK Kotlářka Praha ve spolupráci s ASC Dukla.
Datum:                  Závody se konají ve čtvrtek
Dukla pořádá:          7. ledna 
Kotlářka pořádá:      14. ledna 
18. března (přípravka)
Místo:                    Tunel stadionu Dukly v Praze 6 Na Julisce
Ředitel závodů:        Mgr. Josef Jičínský   /   Mgr. Jitka Fialová
Hlavní rozhodčí:       Ing. Ferdinand Bort 
Startuje:                V lednových termínech závodí  starší i mladší žactvo (ročníky narození 1995-98, mladší nebudou ke startu připuštěni!) ve společných závodech na 60m a v dálce - finále dle absolutního pořadí. Zvlášť bude závodit mladší a starší žactvo pouze na překážkách.
Závod v březnu je výhradně určen pro ročníky 99 a mladší!
Disciplíny:               60m, 60m překážek, dálka. V závodech na 60m žáků a žákyň se uskuteční finálové běhy  (A a B po 5 startujících na základě časů z rozběhů).
Měření časů:           El. časomíra
Přihlášky:               Nejpozději 40 min. před startem disciplíny přímo v tunelu.
Startovné:              50,- Kč za každý jednotlivý start, případný start ve finále zdarma.

Časový pořad:        

7. a 14. ledna 2010

16.30  60 m ml. a st.žákyně rozběhy                dálka st. a ml. žáci
16.50  60 m přek. žákyně ml.
17.00  60 m přek. žákyně st.
17.20  60 m přek. žáci ml.
17.30  60 m přek. žáci st.
17.40  60 m ml. a st. žákyně finále
17.50  60 m ml. a st.žáci rozběhy                    dálka st.a ml.žákyně
18.40  60 m ml. st. žáci finále

Časový pořad:         pouze přípravky ročníky 99 a mladší !!!
18. března 2010

16.30  60 m žákyně rozběhy                            dálka žáci
16.50  60 m přek. žákyně
17.05  60 m přek. žáci
17.20  60 m žákyně finále
17.30  60 m žáci rozběhy                                dálka žákyně
18.10  60 m žáci finále
Pražský ateticky svaz - veškerá autorská práva jsou vyhrazena - ©

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!